Prihlásiť
 

Rekuperácia pasívnych domov

S rastúcimi požiadavkami na energetické úspory v budovách sa zvyšujú aj nároky na tesnosť výplní okenných otvorov. V súčasnosti tak už pre zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia nepostačuje prirodzené vetranie oknami, ktoré je navyše sprevádzané značnými stratami tepla.

V moderných energeticky úsporných stavbách sa preto pre zabezpečenie požadovanej výmeny vzduchu s úspechom využíva systém riadeného vetrania so spätným získavaním tepla - rekuperácia. Riadené vetranie s rekuperáciou zaisťuje odvod škodlivín, stály prívod optimálneho množstva čerstvého vzduchu a významne znižuje straty tepla vetraním (až o 95% oproti vetraniu oknami).

V EPD sa používa:

  • Vetranie s rekuperáciou
  • Teplovzdušné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou

Vetranie v pasívnom dome nie je ako vetranie v bežnom rodinnom dome, tu ho zabezpečuje najvyvinutejší vetrací systém tzv. rekuperácia bez toho aby ste museli otvárať okná či zapínať klimatizáciu.

Neustálou výmenou vzduchu v dome máte permanentný prívod čistého- čerstvého vzduchu do budovy bez prievanu, prachu, peľu a ďalších nečistôt.

Rekuperácia recykluje najmenej 75% tepla z odpadového vzduchu a odovzdáva ho do privádzaného čerstvého vonkajšieho vzduchu.

To znamená, že vonkajší vzduch s teplotou napr 0 ° C, a následnou výmenu tepla dosahuje teplotu najmenej +16 ° C. Toto má za následok veľmi malú potrebu produkcie doplňujúceho tepla.