Prihlásiť
 

Konštrukcia pasívneho domu

Filozofia Pasívnych domov nie je predpisovať konkrétnu stavebnú metódu.
Je to oveľa viac o štandarde kvality ako o stavebných normách.
K dispozícii sú masívne pasívne domy, alebo pasívne domy z dreva, a tiež zmiešané konštrukcie. Voľba závisí od typu budovy, účelu, miestnych zdrojov a environmentálnych aspektov celku. Kvalifikovaní architekti so znalosťou pasívnych domov môžu navrhnúť budovu na akýkoľvek účel. Dôsledne a dobre zaizolovaný plášť budovy s 300-400 mm izolácie, okná s izolačným 3-sklom, kvalitným rámom a neporušená vrstva vzduchotesnosti zaisťuje, že teplo zostáva v dome.

Vzduchotesnosť je jedna z naj podstatnejších kritérií pasívnych stavieb, ktorá sa meria tzv. Bloower door testom.

Energeticky pasívny dom je dostatočne vzduchotesný vtedy, ak pri tlakovom rozdiele 50 pascalov neunikne stavebnými netesnosťami viac ako 60% vzduchu z objemu budovy za 1 hodinu!

Kompaktnosťou stavby predídeme množstvu tepelných mostov a zabránime aby z budovy unikalo teplo. Kvalitná tepelná izolácia stien, stropu a podláh, ktorá bez prerušenia obopína celý vykurovaný priestor vytvára príjemnú klímu bez prievanu či chladu a zabezpečuje rovnomernú teplotu v celom dome. Na okná v pasívnom dome je kladený veľký dôraz, pretože z južnej strany domu majú za úlohu v zimných mesiacoch pasívne získavať teplo zo slnečného žiarenia no popri tom však dobre izolovať.

V letných mesiacoch majú byť sklenené plochy domu kryté či zatienené pre eliminovanie prehrievania sa interiéru.

Súčiniteľ prechodu tepla okien (vrátane rámu) musí byť menší ako 0,85 W/m2K a celková tepelná priepustnosť slnečného žiarenia g>0,5. Tieto parametre sa dajú dosiahnuť jedine s oknami s trojsklom a výplňou inertným plynom. Veľmi dôležité je aj tesné prevedenie pripojovacej škáry.