Prihlásiť
 

Projekcia

projekcia2.jpg

Projekciu v Našej spoločnosti vnímame a berieme ako vkladanie a zobrazovanie myšlienok a predstáv do hmotnej podoby. Toto vkladanie a zobrazovanie je prevádzané s citom a účelnosťou čo zabezpečuje konečný kvalitný produkt. Kvalitu produktu ovplyvňuje mnoho faktorov a preto kladieme dôraz na komunikáciu s klientom,prípravu,termín atď. Ponúkame komplexné služby z oblasti projektovania, poradenstva a inžinierskej činnosti, vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie od ideovej štúdie až po realizačný projekt.

Kontakt

Ing. Arch. Ľuboš KlučkaFeng Shui

fengshui.jpg

Feng Shui hľadá rovnováhu medzi vnútornými a vonkajšími energiami. Feng Shui je cesta k harmónií s prírodou, životným prostredím, ľuďmi a sebou.

Kontakt

Karla Decsiová