Prihlásiť
 

EPD v číslach

Ročná merná spotreba tepla na vykurovanie a vetranie má mať hodnotu  ≤ 15 kWh/m2 obývanej plochy. Pri RD 140 m2 by to malo byt  < 2100 kWh/rok

Súhrnná ročná spotreba primárnej energie vrátane domácich spotrebičov≤ 120 kWh/m2 obývanej plochy.

Vhodne navrhnutá skladba obvodovej steny, by mala zaručiť minimálny súčiniteľ prestupu tepla U ≤ 0,12 W/m2/K

Pri streche by mal súčiniteľ prestupu tepla dosahovať hodnoty U ≤ 0,12 W.m-2.K-1

Výplne otvorov - okná, dvere musia byť tesné a ich celkový súčiniteľ prestupu tepla má mať hodnotu U ≤ 0,8 W.m-2.K-1 , pri energetickej priepustnosti solárneho žiarenia g ≥ 0,5

Riadené vetranie je nutnosťou, účinnosť rekuperácie sa pohybuje u bežne dostupných vzduchotechnických zariadení od 30 do 90%, pričom účinnosť nad 60% sa považuje za dobrú, nad 80% za špičkovú.

Dokonalé utesnenie stavby  v špárach okien a stien preverí Blower door test, pri pretlaku 50 Pa je potrebné dosiahnuť  n ≤ 0,6 h-1
 

Využitie tepelných ziskov, návrh solárnych prvkov (ohrev vody), inštalácia energeticky úsporných spotrebičov.

Hraničná hodnota vypočítaných tepelných strát domu nepresahuje 0,3 W.m-2.K-1

Merný výpočtový príkon tepla pre vykurovanie a vetranie má mať hodnotu <10 W/m2

Merná spotreba tepla na ohrev TUV  má mať hodnoty 10 – 15 kWh/m2/ r

Merná spotreba elektrickej energie v domácnosti by mala mať hodnoty 10 – 15 kWh/m2/ r