Prihlásiť
 

Strešné systémy na báze polyuretánu a polyurey

Silver_Polyurea_Spray_Roof.jpg

Aplikáciou nových, prísnejších noriem do praxe sa zvyšujú nároky a požiadavky všetkých parametrov stavebných prvkov a nárokov naň kladené. Tento kvalitatívny posun vytláča bežné zaužívané technológie novšími a progresívnejšími. Najnovšou technologickou novinkou na našom trhu sú práve systémy na báze polyuretánu a polyurey, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Dôraz je kladený najmä na požiadavky zaisťujúce:

 • odolnosť voči pôsobeniu vonkajších vplyvov
 • zaistenie tepelnej pohody vnútri objektu
 • ochrana interiéru pred nežiaducim hlukom
 • protipožiarna ochrana

PUR pena

PUR pena je materiál na báze polymeróv, ktoré vznikajú reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi. Ich aplikáciou ako jednotnej kompaktnej vrstvy dosiahneme súčasnú realizáciu tepelnej a vodotesnej izolácie na plochých strechách. Ide o bezškárový systém, ktorý vďaka dobrej priľnavosti PUR peny umožňuje jednoduché a účinné riešenie všetkých strešných prestupov a detailov. Vrstva PUR peny je chránená proti pôsobeniu UV žiarenia nástrekom POLYUREY.

Aplikáciou PU peny dosiahneme dokonalé prekrytie pôvodného strešného plášťa v niekoľkých kompaktných vrstvách v požadovanej hrúbke, čím zabezpečíme jeho tepelno-izolačné vlastnosti bez potreby narušenia pôvodného strešného plášťa. Na základe princípu nanášania PU vrstvy vytvoríme tepelnoizolačný podklad pre povrchovú membránu bez akýchkoľvek tepelných mostov a prestupov. Táto tepelno-izolačná vrstva vďaka svojej uzavretej bunkovej štruktúre automaticky plní aj funkciu hydroizolačnú!

POLYUREA

POLYUREA je vysoko kvalitná živica na báze močoviny. Je striekaná za horúca cca 80°C ,. Oproti polyuretánom pri aplikácií nereaguje s vodou a vlhkosťou vzduchu. Aj na mokrom podklade POLYUREA vytvára stabilnú fóliu s celkom zvláštnymi vlastnosťami.

Polyurea sa aplikuje v rovnomernej vrstve na polyuretánovú vrstvu. Vrchná membrána zabezpečuje ochranu pred UV žiarením a plní hydroizolačnú funkciu.

Jednou z výhod aplikácie takto zhotoveného systému je ideálne prekrytie rôznych konštrukčných prvkov, ktoré tvoria súčasť strešného plášťa. Takto vzniknutá povrchová membrána je jednotná kompaktná vrstva bez akýchkoľvek zvarov a spojov, čo zabezpečuje jej maximálnu mechanickú odolnosť. Ďalšími vlastnosťami a prednosťami sú predovšetkým:

 • neobsahuje žiadne hydroxilové skupiny
 • žiadne rozpúšťadlá a iné prchavé látky
 • polyurea zvyšuje odolnosť voči vlhkosti
 • polyurea vytvrdne úplne aj pri nízkych teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu
 • je veľmi rýchlo reagujúci systém nástreku
 • aplikuje sa jednotne a rovnomerne
 • je pružná a trvalá
 • reaguje 100-percentne, žiadne VOC´s (Volatile Organic Components = prchavé organické zlúčeniny)