Prihlásiť
 

Asfaltové strešné systémy

asfalty.jpg

Materiály na báze bitumenu

Modifikované asfaltové membrány majú polyesterové netkaninové vystuženie typu TNT, sklolaminátovú výstuž, alebo spojenie obidvoch typov výstuže. Nosná zložka môže byť zo sklenenej rohože, zo súkaného polyesteru, alebo skleneného vlákna pretkávaného polyesterom. Modifikované asfaltové pásy sa vyznačujú neporovnateľne vyššou kvalitou a životnosťou ako klasické asfaltové pásy.

Modifikátory na báze APP

Plastometrický asfaltový pás typu APP sa priemyselne vyrába kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z asfaltu upraveného saturovanými polyolefinickým polymérmi (APP). APP hydroizolačné pásy sú kombináciou hydroizolačnej masy vynikajúcej kvality s netkanou polyesterovou nosnou vložkou s vysokou rozmerovou stabilitou a mimoriadnymi mechanickými vlastnosťami. Ochrana minerálnym bridlicovým posypom zlepšuje povrchové charakteristiky a znižuje rozpätie pracovnej teploty pásu, výsledkom čoho je predĺženie životnosti. 

Modifikátory na báze SBS

Elastometrické asfaltové pásy typu SBS sa priemyselne vyrábajú kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je upravovaný termoplastickými elastomermi (SBS, SIS). Kombinácia hydroizolačnej masy s elastickými vlastnosťami predstavujúcimi možnosť predĺženia až o 200 % a s kvalitnou polyesterovou nosnou vložkou, s vysokou rozmerovou stabilitou umožnili vytvorenie vysoko elastických asfaltových pásov s flexibilitou za studena až do –20°C (pri spracovaní). Ochrana minerálnym bridlicovým posypom zlepšuje povrchové charakteristiky a znižuje rozpätie pracovnej teploty pásu, výsledkom čoho je predĺženie životnosti.

Základné vlastnosti modifikovaných asfaltových pásov

  • Odolnosť proti ultrafialovému žiareniu
  • Odolnosť proti kyselinám a organickým soliam
  • Odolnosť proti nízkym teplotám
  • Odolnosť proti ozónu
  • Odolnosť proti priemyselným exhalátom
  • Odolnosť proti vodivosti tepla
  • Dobrá hydroizolačnú schopnosť
  • Dobrá priľnavosť za tepla samých so sebou a s ostatnými podkladmi