Prihlásiť
 

Fóliové povlakové krytiny

strechy.jpg

Hydroizoláciu tvorí vrstva fólie, ktorá je z mäkčeného PVC alebo rôznych typov polymérov (TPO, PEC, POCB, ECB, atď.). Od tepelnej izolácie je táto vrstva oddelená geotextíliou. Fóliové materiály sa k podkladu kotvia bodovo. Tento typ hydroizolácie je možné zaťažiť štrkom. Tak ako všetky materiály prechádzajú vývojom, tak aj strešné fóliové krytiny sa vyvíjajú a ich kvalita rastie.

Základnou charakteristikou fólií je to, že ich možno aktivovať teplým vzduchom, pričom povrch zmäkne. Ak sa k sebe priložia dve fólie s takto tepelne aktívnym povrchom a následne sa k sebe pritlačia, dôjde k ich dokonalému spojeniu. Tento proces sa nazýva teplovzdušné zváranie. Druhou charakteristikou fólií je ich plastické správanie pri preťažení. Vodotesné fólie sa vyrábajú procesom laminovania a valcovania alebo procesom odlievania a valcovania do jednej vrstvy.

Základné vlastnosti vodotesných fólií

  • Odolnosť voči zaťaženiu vetrom
  • Vysoká odolnosť voči atmosferickému tlaku a UV lúčom
  • Nepodliehajú striedaniu tepla a chladu
  • Odolnosť voči prerazeniu
  • Flexibilnosť pri nízkych teplotách